Privacy Policy

Ramenendeurencenter.be respecteert de privacy van de gebruikers; de persoonlijke informatie die door u wordt verschaft, wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een beveiligde database. Uw gegevens worden niet verdeeld, verkocht of verhandeld met individuen of organisaties die niet met onze dienst te maken hebben.

Informatie die we verzamelen en bewaren

Ramenendeurencenter.be verzamelt, bewaart en gebruikt enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan de gebruikers. U kunt Ramenendeurencenter.be altijd bezoeken en bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. Om gebruik te maken van onze diensten vragen wij de bezoeker echter om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

De verkregen (persoons)gegevens kunnen door Ramenendeurencenter.be worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te versturen;
  • Voor de uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door de bezoeker gekozen diensten, producten of informatie te leveren;
  • Om deze website en bijbehorende technologieën te onderhouden, analyseren, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Om te voldoen aan de op Ramenendeurencenter.be van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden enkel aan partners verstrekt, die door Ramenendeurencenter.be worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan maximaal 5 partners die u een offerte kunnen aanbieden op het aangevraagde product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om u een offerte of informatie aan te bieden). Door een aanvraag te doen op onze website stemt u hier automatisch mee in. Onze partnerbedrijven zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerteaanvraag op te stellen en daar contact met u over op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk dat Ramenendeurencenter.be op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Ramenendeurencenter.be zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Vragen, inzage en correctie of verzet

Indien u:

  • vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Ramenendeurencenter.be;
  • wilt weten welke persoonsgegevens Ramenendeurencenter.be van u verwerkt;
  • uw persoonsgegevens wilt corrigeren, wijzigen of laten verwijderen;
  • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van Ramenendeurencenter.be of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ beschreven;

U kunt een verzoek daartoe richten aan:

Ramenendeurencenter
Oude Pastorijweg 13
3140 Keerbergen

Tevens kunt u ook een email versturen naar: info@ramenendeurencenter.be. Daarnaast kunt u contact opnemen via het contactformulier op Ramenendeurencenter.be. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zullen wiji uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens aanpassen, verwijderen of verbeteren tenzij en voor zover de wet Ramenendeurencenter.be verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Ramenendeurencenter.be behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Ramenendeurencenter.be adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 25 maart 2016.